Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Δείτε το συνημμένο αρχείο. Ημερομηνία 08.10.2021

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας κλικ εδώ


Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης 2020

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας κλικ εδώ